Hagar 3.2019 C.jpg

הגר

מאיירת ישראלית מוכשרת ומבטיחה אשר נפטרה כשהיא בת 27 בלבד, בראש השנה, 20 בספטמבר 2020.

לזכרה של הגר ובהשראתה נוסדה בשנת 2021 על ידי משפחתה קרן הגר ברקת (ע"ר), שמטרתה לפעול לקידום ערך המצויינות בקרב מאיירות ומאיירים באמצעות הענקת מלגות ופרסים במוסדות אקדמיים ובמסגרת שיתופי פעולה עם ארועי איור בישראל.

בנוסף, הקרן תפעל להקמת המיזם החברתי "לגעת בכוכבים" על שם הגר, אשר יעודד מוביליות חברתית וכלכלית צעירים וצעירות מהפריפריה שעולם האומנות קרוב לליבם.

יש לגלול לצד לתמונות נוספות