top of page

פרסי הגר
   

הקרן, כמקדמת ותומכת במאיירות ומאיירים מעניקה מעת לעת פרסים ומענקים על שם הגר למאיירים.ות נבחרים הבולטים בתעוזה וחדשנות בעשייה שלהם.

הפרסים מוענקים במסגרת קולות קוראים של הקרן ובמסגרת שיתופי הפעולה שלנו עם אוצרים, מיזמים ופרוייקטים בארץ.

הבחירה בזוכי פרס הגר נעשית על ידי צוות שיפוט שהוקם על ידי הקרן, המורכב מאנשי מקצוע מובילים בתחום האיור, עיצוב ואומנות בארץ.

פרס הגר 2022 - אור סגל בתערוכת עלובי החיים 

פרס הגר 2021 - יונתן כץ 

 

הגר בפאלפ.jpg
bottom of page