top of page

פרס הגר
   

הקרן, כמקדמת ותומכת במאיירות ומאיירים צעירים מעניקה מעת לעת פרסים ומענקים על שם הגר במסגרת שיתופי פעולה עם מיזמים בתחום האיור, העיצוב והאומנות בארץ.

פרס הגר הראשון הוענק למאייר המוכשר יונתן כץ, במסגרת שיתוף הפעולה השנתי שלנו עם מיזם לה-קולטור בתערוכת  "רפרנס" בשבוע האיור 2021.

 

הקרן תמשיך תמשיך במסורת הענקת "פרס הגר" למאיירים ומאיירות בולטים בנוף המקומי במסגרת שיתופי הפעולה שלנו עם מיזם לה-קולטור, תחרויות וקולות קוראים שנפרסם מעת לעת.

הגר בפאלפ.jpg
bottom of page