ניתן לרכוש יצירות של הגר ישירות דרכנו: 

האיורים מודפסים על נייר איכותי  300 גרם
50X70   A4  A3  :קיימים במגוון מידות 
                    
כץ דלי לאתר.jpf

Katz Deli, Manhattan

היפסטר סביב שולחן לאתר.jpg

Russ and daughters, Manhattan

2היפסטר שחור בסבווי.jpg

On the subway

WALKING NY לאתר.jpg

Walking NY

חד גדיא

חד גדיא