top of page
חתולים 2.jpg

שיתוף פעולה עם עמותת SOS

ה-8 באוגוסט הוא יום החתול הבינלאומי!

חתולים היו אהבה גדולה של הגר וברבות מעבודותיה מככבת החיה האצילית הזו. תחושת חמלה וחוסר צדק עמוקים הובילו את הגר להקדיש מזמנה וממרצה לטיפול ועזרה לחתולי הרחוב.

לכבוד יום זה תרמה העמותה מאה כרטיסי ברכה חתוליים מאויירים של הגר לעמותת אס או אס חיות שימכרו בימי אימוץ מטעמה. כל ההכנסות הן לטובת בעלי החיים בחסות העמותה.

bottom of page