top of page
קרוז2.jpg
קרוז.jpg

שיתוף פעולה עם קולקטיב סירה החיפאי

קולקטיב סירה החיפאי מאגד יוצרות ויוצרים מאזור חיפה והצפון המפעילים במשותף מרחב יצירתי פורה בעיר.

במהלך שנת 2022 נוצר שיתוף הפעולה הראשון עם הקולקטיב במסגרתו הוענקו שתי מלגות הגר לבוגרי תוכנית "קרוז"  של הקולקטיב שמטרתה לסייע בהשתלבות יוצרים ויוצרות באזור הצפון בקהילת מעצבים ומעצבות מבוססת ומשגשגת. 

בנוסף תרמה הקרן תקציב להקמת תערוכת יצירות של שמונת בוגרי התוכנית שהוצגה בסטודיו הקולקטיב.  

bottom of page