top of page

הגר וקרן הגר ברקת
סיפורה של הגר, הקמת הקרן ופעילותה בשנתה הראשונה

The Witch And The Wolf
מתוך הצגת פרוייקט הגמר, שנקר, יולי 2019

נאום גידי ברקת אבא של הגר
בטקס קבלת פרס שמעון פרס לשלום בשמה של הגר, ברלין, 2021

Tiny Things
זוכה פסטיבל אנימיקס 2018
מאת: הגר ברקת, שיר בן דוד, מיכל נישרי

A letter to the heart
הגר ברקת, ושיר בן דוד, 2019

גלריית אסופה ביפו, תערוכה להגר
שבוע האיור 2020

bottom of page