top of page
hagar at lacolture.jpg

שיתופי הפעולה שלנו

 הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, עם יוצרים ואוצרים, יוזמות ופרוייקטים בתחום האיור והעיצוב בישראל. במסגרת שיתופי הפעולה הקרן נותנת תמיכה לקיום תערוכות, לפיתוח פרוייקטים ומעניקה את מלגות ופרסי הגר למצויינות ליוצרים וליוצרות בולטים. כח

אנו מאמינים בכוחם של שיתופי פעולה בין גופים שונים בשדות העיצוב והאיור, כדרך לפיתוח, חיזוק והעצמת יוצרים ויוצרות במרכז ובפריפריה.

הקרן פועלת ונעזרת ביועצים מתחומי האומנות השונים בנוגע לפרוייקטים ומיזמים בהם אנו מעורבים, ובועדת שופטים הכוללת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ בכל הקשור למלגות ופרסי המצויינות המוענקים על ידי הקרן.

לשיתוף הפעולה עם יוזמת לה קולטור

לשיתוף הפעולה עם האוצר יובל סער 

לשיתוף הפעולה עם קולקטיב סירה החיפאי

bottom of page