top of page
hagar at lacolture.jpg

שיתופי הפעולה שלנו

 הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם אוצרים, יוזמות אומנות ופרוייקטים מתחום האיור והעיצוב הפעילים ברחבי הארץ. במסגרת שיתוף הפעולה הקרן נותנת תמיכה לקיום תערוכות, פיתוח פרוייקטים ומתן "פרסי הגר למצויינות" ליוצרים ויוצרות פעילים ובולטים. כח

אנו מאמינים בכוחו של שיתוף פעולה ובתרומתו להעמקת וחיזוק שדה האיור והעיצוב המקומי במרכז ובפריפריה.

לשיתוף הפעולה עם יוזמת לה קולטור

לשיתוף הפעולה עם האוצר יובל סער 

לשיתוף הפעולה עם קולקטיב סירה החיפאי

bottom of page