top of page
פעילות 5 ב.jpg

מלגות הגר במכללת שנקר 

אחת לשנה יוענק מלגות הגר במכללת שנקר, במחלקה לתקשורת חזותית במסלול איור ואנימציה בו למדה הגר.

בחירת הזוכים במלגות נעשית על ידי צוות מרצי המחלקה ומסלול האיור ונציג העמותה נוכח בדיונים ובתהליכי הבחירה כמשקיף.

 

בתהליך בחירת הזוכים במלגות נלקחים בחשבון תהליכי העבודה, הלמידה וההתפתחות המקצועית של כל סטודנט, כפי שניכרים בתיק העבודות השנתי. כקרן המקדמת מצויינות וברוח ערכיה ודרכה של הגר, ישנה התייחסות למוטיבציות וההנעה הפנימית של המועמדים להגיע למיצוי עצמי, חדשנות ותעוזה בתהליכי הלמידה וההתנסות שלהם במסגרת הלימודים.

כל הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים במסלול בשנה השלישית יוזמנו על ידי הקרן ומרצי המחלקה להגיש מועמדות.

bottom of page