top of page
פעילות 5 ב.jpg

מלגות הגר במכללת שנקר 

מידי שנה מוענקות מלגות הגר למצויינות במסלול איור של המחלקה לתקשורת חזותית  במכללת שנקר, בו למדה הגר.

בחירת הזוכים במלגות נעשית על ידי צוות מרצי המחלקה ומסלול האיור ונציג הקרן.  

בתהליך בחירת הזוכים אנו מתייחסים לתהליכי העבודה, הלמידה וההתפתחות המקצועית של כל סטודנט כפי שניכרים בתיק העבודות השנתי.

כקרן המקדמת מצויינות וברוח ערכיה ודרכה של הגר, אנו תומכים בקידום סטודנטים וסטודנטיות אשר שואפים לאיתגור ומיצוי עצמי, לחדשנות ותעוזה בתהליכי הלמידה וההתנסויות שלהם במסגרת הלימודים.

כל הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים במסלול בשנה השלישית יוזמנו בכל שנה על ידי הקרן ומרצי המחלקה להגיש מועמדות.

לזוכי מלגות הגר בשנקר

bottom of page