top of page
בין מימדים.jpg

כל תרומה תתקבל בהערכה רבה ותועבר בלעדית למימוש מטרות העמותה

תרומה בביט בטלפון
 

051-2151944

לחיצה ארוכה על המספר יפתח תפריט ובו יש לבחור "העתק מספר" ולהדביקו ישירות באפליקציית ביט. 
(אין צורך להכניס לאנשי קשר)

העברה בנקאית


עמותת הגר ברקת (ע"ר)
בנק דיסקונט, סניף 125
ח-ן 17382285
3

טופס מילוי פרטים למשלוח קבלה עבור תרומה

Thanks for submitting!

bottom of page