top of page
פרחים עלמה.jpg

סדרת יינות עלמה, דלתון

פטיפון עלמה.jpg
עלמה חזית לעדי.jpg
עלמה חזית לעדי.jpg
איורי עלמה לאתר.jpg

בחודש פברואר 2020, לאחר שהגר נפרדה מאיתנו, יצאה לעולם סדרת יינות עלמה של חברת דלתון אשר את איורי התוויות על גבי הבקבוקים יצרה הגר.

ארבעת האיורים מלאי הצבע, אנרגיה חיובית ושמחת החיים היו אחת העבודות האחרונות שהספיקה הגר לאייר. למרות ההתמודדות המורכבת שעברה על הגר באותה תקופה, בה עסקה באיור התוויות גם בעבודתה הזו באה לידי ביטוח האופטימיות שכל כך איפיינה את הגר.

היינות האיכותיים והתוויות יוצאות הדופן זכו לתהודה ולהצלחה רבה.

רקע לעלמה.jpg
חצוצרה עלמה.jpg
פרחים עלמה.jpg
לאתר פעילות מס' 2 סופי אלכס הרוני.jpg
לאתר פעילות מס' 2 יינות דלתון עלמה ומארז.jpg
bottom of page