top of page
#הגר_ברקת#תשעח #איור_שפה_אישית #איציק_רנרט#הסוד_שאבא_לא_סיפר#צבעי עפרון #תאילנד #מסע.jpg
#הגר_ברקת#תשעח #איור_שפה_אישית #איציק_רנרט#הסוד_שאבא_לא_סיפר#צבעי עפרון #הודו #מסע.jpg

לגעת בכוכבים

REACH FOR THE STARS 

הקרן פועלת להקמת המיזם החברתי לגעת בכוכבים על שם הגר.

מטרת המיזם היא טיפוח והעצמת יכולות אישיות בקרב כשרונות צעירים שעולם האומנות קרוב לליבם, ברחבי ישראל ובפרט בפריפריה,  ועידוד מוביליות חברתית וכלכלית.

המיזם, מטרותיו ועקרונותיו ישולבו בפעילויות האחרות של הקרן, במסגרות ובפרוייקטים בהם אנו פעילים. 

bottom of page