top of page
#הגר_ברקת#תשעח #איור_שפה_אישית #איציק_רנרט#הסוד_שאבא_לא_סיפר#צבעי עפרון #תאילנד #מסע.jpg
#הגר_ברקת#תשעח #איור_שפה_אישית #איציק_רנרט#הסוד_שאבא_לא_סיפר#צבעי עפרון #הודו #מסע.jpg

לגעת בכוכבים

REACH FOR THE STARS 

אנו פועלים לקידום שדה האיור והעיצוב בפריפריה על ידי תמיכה ביוצרים וביוצרות המבקשים להתבסס ולשגשג בתחומם בפריפריה הישראלית.

הקרן מעניקה מלגות מצויינות במסגרת תוכנית קרוז של קולקטיב סירה החיפאי ושואפת להרחיב ולהעמיק את פעילותה יחד ובשיתוף מיזמי איור ועיצוב בפריפריה הישראלית.

bottom of page